Албанија депресивна, 20 лица месечно си го одземаат животот

Објавено: вторник, 2 мај 2017 во 08:48
Spread the love

Иако во последнте три годин во Албанија се забележува намалување на самоубиствата,сепак оваа појавa останува алармантна.

Ова е костатирано на националната научна конференција „Депресијата и самоубството“ одржана во соработка на повеќе институции.

Според полициската статстика само во текот на минатата година евидентирани се 227 самоубиства и 315 обиди за самоубиство. Од овој фемомен не се поштедени ни припадниците на полицијата.

– Појавата на депресија,но и самоубиства,колку што го погодува албанското општество,ги погодува и вработените во полицијата. Случаите на самоубиство кај полицајците е реалност а тука  треба да се има во предвид факотот нагласен во разни студии,дека професијата се подредува во професии од висок ризик,стрес и депресија, бидејќи полицајците се соочуваат со трауми,-изјави на конференцијата генералниот директор на албанската полиција, Хаки Чако.

Главната причина,која кај албанските граѓани доведува да си го одземат животот,е тешката економско- социјалната состојба во семејствата.

На конференцијата донесен е заклучок повиканите институции да подготват стратегија во која ќе бидат зацртани мерки и активности за елимнање на овој феномен.