Откриен „Таен дневник” на Нострадамус: Еве што предвидува за Македонија

Објавено: понеделник, 29 февруари 2016 во 10:45
Spread the love

Според Нострадамус, територијата на Македонија ќе има клучна улога во новата последна „трета светска војна”, која нема да се случи доколку надвладее разумот,затоа што “судбината на човекот не е во природата, туку во неговите раце” и дека единствено тој, “човекот”, може да ја спречи големата катаклизма и своето самоуништување.

-Запалена светилка ќе биде видена, во ноќно време, близу до Рона. Глад и војни ќе дојдат и помошта ќе биде предоцна, кога Персија ќе се мобилизира, да ја заземе Македонија.

Пророштвата на најголемиот визионер во историјата на човековата цивилизација, Мишел Нострадамус, со векови го возбудуваат светот. Овој доктор по медицински науки живеел во време кога науката била на најниско ниво. Со својата визионерска моќ, навлегувајќи длабоко во времето и во просторот, претскажал многу настани кои го потресувале и во иднина ќе го потресуваат светот!

Во своите пророштва Нострадамус често ја спомнува Македонија, што значи дека тој мошне добро ја познавал нејзината географско-стратешка местоположба.

Според тоа, кога говориме за воено-политичките стратегии и за улогата на Македонија во нив, гледано од аспект на последните воени конфликти на Балканот, за кои во никој случај не можеме да кажеме дека конечно и дефинитивно се решени, бидејќи тие и натаму претставуваат потенцијални жаришта за нови војни, прогнозите на Нострадамус се сосема остварливи.

Нострадамус со својата силно развиена имагинарна моќ, како на дланка, ги видел сите успеси, падови, страдања и несреќи на човекот, кои се плод на природниот фактор, но и на човековото неодговорно однесување и негрижа кон природата.

Патувајќи со својата свест длабоко и далеку во времето и во просторот, ги видел и ги претскажал сите човекови пронајдоци: возот, авионот, радиото, теле ви зијата, атомската (хидрогенската) бомба, во која влезе да го види внатрешниот “жив оган”, за потоа да ни каже како ќе дојде до физија на атомите при нејзина евентуална употреба, односно до разбивање на атомското јадро; ги видел сите помали и поголеми војни, дури и “третата светска војна”, чиј циклус од 27 години почнал (1999 година), за која вели дека ќе биде “последна апокалиптична војна за човекот”, истовремено пре дупредувајќи дека “човекот е тој кој, ако мудро постапува, може да ја избегне”, поточно “ако власта не падне во рацете на умно болни луѓе”, како што тоа беше случај со Втората светска војна, со Заливската војна и со Косовскиот конфликт.

Ако се навлезе подлабоко во суштината на неговите пророштва, може да се забележи дека феноменот Нострадамус со голема доза на сигурност денес го уверува човештвото дека во блиска иднина, а тоа значи во првите децении од новиов милениум, човекот со својот генијален ум ќе ги совлада сите болести кои го мачат современиот свет: канцерот (леуке мијата), сидата, сушењето на мозокот во главата,на ‘рбетниот мозок, дијабетот познат како шеќерна болест, но дека ќе се појават нови, многу поопасни заболувања и со уште поголеми последици од првите. Сведоци сме на новата болест – птичји грип, кој веќе претставува сериозна опасност по човекот, по птиците, но и по другите животни.

Во штотуку откриениот “Таен дневник”, познат под името “Клуч 15″, за кој се трагаше речиси четири века, пророкот претскажувал дека “полски лекар ќе открие лек против сите видови малигни тумори, кој само за неколку дена ќе може да ги даде првите позитивни резултати, без оглед на степенот на болеста”, а дека лекот против сидата ќе биде донесен од небото, односно од Вселената.

Звучи неверојатно, но прелиминарните експерименти направени во некои институти, во кои се користи озонскаинфузија во крвниот систем, покажуваат дека во озонот постои потенцијал зауништување на вирусот, а дека изработката на овие вакцини ќе се врши на нултагравитација, на 270 милји над нас, во лаборатории кои ќе орбитираат околу Земјата.

Според тоа, ако му веруваме на Нострадамус, а треба да му веруваме, зашто сè што тој претскажал како пророштво, како визија, барем досега се остварило беспрекорно точно и во целост, што треба да значи дека несомнено и овие негови прогнози ќе се остварат порано или подоцна, без оглед на тоа што барем во овој момент ни изгледаат малку остварливи.

Поаѓајќи од тој факт, за Нострадамус можеме да кажеме дека е најмудар пророк кој досега произлегол од човековата ци вилизација. Овој плоден визионер на особен начин ја претскажал иднината на Европа, Азија и на Америка, на одделни земји и народи на овие континенти.

Цели два века Европејците слободно ги читале и ги коментирале неговите пророштва, сè до 1781 година, кога папата ги забранил и ги анатемисал. Го лемата вродена дарба за перцепирање и за претскажување му
овозможила да предвиди настани, кои ќе се случат во период од 2.240 години, поточно од 1557 до 3797 година. Напишал повеќе од 1.080 кватрени со стотици и илјадници пророштва.

Досега се дешифрирани нешто помалку од половината, зашто многу кватрени, сикстини и пресажи можат да се дешифрираат само и единствено по настанот.

Овие податоци говорат колку била силна, богата и содржајна неговата имагинарна, претскажувачка и визионерска моќ.Оправдано нарекуван најголем пророк на иднината, кој уште на самиот старт во најситни детали ја претскажал трагедијата на француските кралеви, негови современици, повеќе пати ја спомнува и
нашава земја – Македонија, како центар на кој ќе се одиграат значајни историски настани, но само во воено-политички контекст. Имено, апстрахирајќи ја постојната констелација на меѓународните (меѓусоседски) односи, Нострадамус предупредува дека во не така далечна иднина трениот конфликт од 2001 година или се работи за некои други војни, кои ќе следуваат подоцна – не може да се протолкува. Сепак, пророкот навестува дека во тие војни “натрапниците” нема да успеат во своите намери и дека “ќе бидат казнети”.

Во посебен кватрен Македонија се спомнува како “недолжна земја”, која ќе биде вовлечена во евентуална грчко-турска војна. Имено, од секогаш Балканот претставувал боиште на сурови војни. Грција и Турција крваво се бореле во 1921 го дина и за малку го избегнале воениот судир во 1974 година, кога ба да се очекува нова “војна околу Македонија”, кон која “најголеми претензии ќе пројавуваат нејзините натрапници (доселеници, колонисти, з.н.) “, се мисли на Гего-Албанците, но дека “тие стремежи”, според него, “нема да се остварат поради помошта која ќе ја даде Бизант”, се мисли на Бугарија, од носно на Турција, бидејќи со делови од нивните територии порано управувала Византија. И во еден друг кватрен Македонија се поврзува со “натрапници”, за кои се вели дека “на Македонија ќе атакуваат од север и од запад”, веројатно се мисли на Гего-Албанците (Арнаутите) од Косово и од Албанија, за “да ги изгонат домородците”, заклучувајќи дека “војната ќе заврши во крв и урнатини”, но дека “натрапниците ќе бидат казнети од европскиот сојуз”, веројатно се мисли на европските сили за брзи интервенции, а како што е познато, тие веќе се формираат.

Дали во некој од овие кватрени Нострадамус го претскажува воениот конфликт од 2001 година или се работи за некои други војни, кои ќе следуваат подоцна – не може да се протолкува. Сепак, пророкот навестува дека во тие војни “натрапниците” нема да успеат во своите намери и дека “ќе бидат казнети”.

Војната ќе ја предизвика Персија, денешен Иран, во периодот меѓу 2012 и 2017 година, а треба да заврши во
2026 година. Во таа војна т риторијата на Македонија, според пророкот, ќе има клучно, решавачко значење, поради што неколку пати се спомнува во кватрените поврзани со овој настан.

Еве како Нострадамус го опишува почетокот на таа војна:“Запалена светилка ќе биде видена, Во ноќно време, близу до Рона (Јужна Франција, з.н.). Глад и војни ќе дојдат и помошта ќе биде предоцна, кога Персија ќе се мобилизира, да ја заземе Македонија”.

Ако проникнеме подлабоко во суштината на овој кватрен, ќе дојдеме до заклучок дека загатката “запалена светилка во ноќно време” се однесува на пламенот кој зад себе го оставаат интерконтиненталните нуклеарни балистички проектили, лансирани некаде од Персија (Иран). Нивна цел ќе биде “близу до (реката) Рона”, каде што се наоѓа една од поголемите нуклеарки во Јужна Франција. Нападот, според пророкот, ќе биде извршен со молскавична брзина и ненадејно, поради што секаква помош која ќе им биде понудена или упатена на земјите загрозени од агресорот, “ќе биде предоцна”, односно излишна и некорисна.

Во втората линија се открива дека цел на агресорот, во конкретниов случај на Персија (Иран), ќе биде “да ја заземе Македонија”, како стратешко подрачје, од каде ќе го насочи следниот завршен удар за освојување на Европа.

За таа цел Иран ќе ги мобилизира сите расположливи сили во земјата, кои потоа ќе бидат упатени во Македонија. Тука ќе биде извршено прегрупирање на силите за следниот стратегиско-тактичен напад. Прва на удар, како што стои во следните кватрени, ќе биде Италија, поточно Ватикан, кој ќе биде главна цел на агресорот – да го урне христијанството. Освен директен ирански напад на Македонија, според некои странски аналитичари, постои уште една можност нашава земја да стане плен на Иран.

Имено, ако во блиска иднина дојде до вооружен судир меѓу Грција и Турција, што не е не возможно, поради многу причини, тоа би го искористил Иран да стапи во војна со Турција. Како што е познато, последниве години Иран и Турција се во постојан политички и религиозен натпревар, чија главна цел е да ги привлечат, секоја на своја страна, земјите на централноазискиот континент и да ги вклучат во својата сфера на влијание.

Тоа би довело до потен цијално проширување на балканските етнички војни од исток кон запад, при што не би била поштедена ниту Македонија. Значи, опасности за “трета светска војна” постојат и тоа повеќе од кога и да било порано. Денес тие се на постојана анализа во воените министерства и генералштабовите кај голем број земји, членки на западната воена алијанса. Самиот факт што Иран, со него и Сирија, се под постојано набљудување на будното око на САД и на НАТО, доволно уверливо зборува дека пророштвата на Нострадамус сериозно се сфатени во тие воено-политички средини и структури.

Западот веројатно ја памети и пораката која Иран му ја испрати во време на Заливската војна во 1991 година, предупредувајќи го дека кога-тогаш ќе дојде до меѓусебно расчистување на сметките. Според тоа, постојаното присуство на американската шеста флота во Заливот зборува дека војната на тие простори не е неизбежна.