Да донираме: На Алексеј му е потребна нашата помош

Објавено: петок, 21 јули 2017 во 16:32
Spread the love
Шестгодишниот Алексеј боледува од ретка болест прогресивна мускулна дистрофија – Дишен, која предизвикува изумирање на мускулните влакна. Медицинскиот центар за матични клетки (ВУ) во Пекинг овозможува лекување на оваа тешка болест, а двонеделниот третман за операција, имплантација на матични клетки, физиотерапија, медицински услуги, пат, сместување и останати трошоци чини 30.000 долари.

За жал, неговите родители не се во можност да ги обезбедат сите средства.

Да се солидаризираме и да им помогнеме, за набрзо Алексеј да затрча во школскиот двор со врсниците.

Телефони за донација:

143-115 (Т-MOBILE)

143-461 (VIP) (ONE) ( од било кој префикс)

ЖИРО-СМЕТКА ВО НЛБ ТУТУНСКА БАНКА 210-7000 00 6394-63 со цел на дознака
ДОНAЦИЈА