Барате работа во странство – Како да не ве излаже фирма посредник?

Објавено: вторник, 29 декември 2015 во 19:21
Spread the love

Постојат многу начини за наоѓање на работа во странство. Меѓу нив сепак најмногу се упатуваат кон побарувачката преку фирма посредник.

Во сите случаи, сепак можноста да бидете измамени никогаш не престанува.

Ние сепак ви подготвивме неколку практични и доста ефикасни совети кои ќе ги следите, за да избегнете недоразбирања и да си изберете сигурна фирма посредник, кој ќе ви биде од корист, а не во поголема тежина во градењето на вашиот нов живот и професионален пат на територијата да речеме на Германија.

Што мора да вклучува еден пакет од посреднички услуги на слична фирма во помош за барање работа во Германија:

-информации и консултации за лицата кои бараат работа во Германија по секакви прашања;
-психолошка помош на лицата кои бараат работа на германска територија;
-насоки и упатства за соодветни програми, јазични или професионални обуки, а исто така и за реални работни места. Тука имаме предвид дека фирмата посредник треба да има тим од професионалци, кои не само што ќе ве запознаат со понудата на пазарот на труд во Германија, но и ќе ве упатат кое би било добро за вас.
-насоки за собирање на документи

Кога една фирма посредник треба да ни се изгледа како сомнителна отколку како сигурна?

-Целосно бесплатни услуги – никој не работи за без пари, особено кај нас, и ако некој ви каже дека ќе ви ја заврши целата работа бесплатно, не се изненадувајте ако откако ќе пристигнете во Германија, ќе немате ниту уредена работна позиција, ниту живеалиште.
-Фрапирачки статистички податоци за бројот на веќе регрутирани во Германија граѓани покрај малиот стаж на фирмата. Нелогично ќе е една фирма на 1 година да испрати над 2.000 граѓани во Германија и сите да се задоволни од добиените услуги, нели?

-Недостаток на дозвола за вршење на дејноста. Вашата фирма посредник за работа во Германија задолжително треба да има дозвола од Министерството за труд и социјална политика, а исто така и посебен документ од Агенцијата за вработување.

-Недостаток на склучен договор. Запомнете дека освен со вас, фирмата посредник за наоѓање на работа во Германија задолжително треба да има склучено договор и со работодавачот, кој ќе ви обезбеди работна позиција.

Последно, но не најмалку важно, секогаш ја истражете фирмата посредник пред да и верувате. Користете интернет и форумите за собирање на мислења, како и јавниот регистар, Генералниот инспекторат за труд, во која фирмата исто така треба да има формална регистрација.

Извор: Фактор