Живот

Ова не го може секој: Дали можете да ја решите оваа равенка и да добиете 2016?

Ова не го може секој, но задачата е едноставна. Пополнете ги празните места за да добиете точна равенка:

2016

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 = 2016

Имате право да користите само собирање, одземање, множење и делење. Заградите се дозволени, исто така. Може да користите и квадратни корени, децимали и степени. Најамбициозните би можеле да користал и факториели.

Правилото е левата страна од равенката да има цифри од 10 до 1 по редослед, без разлика кои симболи се користат, а десната страна да изнесува 2016.

Поврзани вести

Back to top button