Светиот маченик Георгиј Нов Јанински – Албанец, остана непоколебан во христијанската вера, заради што го обесија

Светиот маченик Георгиј Нов Јанински

Албанец, роден во селото Чуркла во Албанија, од многу сиромашни родители. Присилуван од Турците да се потурчи остана непоколебан во христијанската вера, заради што го обесија во Јанина, на 17 јануари 1838 година. Голем чудотворец и исцелител до ден денес.