Koузон летен детски камп

Летна едукативно спортска програма за деца од 7-17 годишна возраст.

Коузон создаде УНИКАТЕН приод кон заедничкото живеење, спортување и дружење на децата од Македонија со нивните врсници од останатите Балкански и европски држави.

Што всушност нуди летниот камп и кои се неговите бенефити?
ШТО ДОБИВААТ ДЕЦАТА ОД „ КАМПОТ “?

-Кампот нуди 33 спортски активности во кои секоe дете
може да се пронајде
-Кампот не е класично место за летен одмор , Кампот е
место за 16 часовна дневна-
организирана активност
-Во Кампот се создаваат нови пријателства
-Во Кампот се иницира поголема креативност кај
децата
-Во Кампот децата ќе научат нови јазици, нови вештини
кои не ретко се поврзани и со комуникација на јазик кој
воопшто не го знаат ( децата се разбираат на свој
детски јазик )
-Во секој случај Кампот им помага на децата на станат
понезависни
-Кампот е ЗАБАВЕН И НЕЗАМЕНЛИВ

Охрабрете ги Вашите деца и помогнете им да ја зголемат нивната самодоверба и да се подготват за незаборавно лето преку учење и игра!!!
ВЕ ОЧЕКУВАМЕ НА КОУЗОН КАМП 2019

За подетални информации контакитрајтене на info@kouzon.com.mk

Спонзориран текст