Албанскиот стана официјален јазик во Струга

Албанскиот јазик и официјално покрај македонскиот ќе биде впишан како службен јазик во општина Струга. Тоа стои во новиот статут на општината кој денеска го изгласаа градските советници.

Во Членот 7 на овој највисок локален акт сега стои:

„Во оштината, службен јазик е македонскиот јазик и неговото кирилично писмо“, а во параграф понатаму се додава:

„Во општината службен јазик покрај македонскиот јазик и неговото кирилично писмо, е и јазикот и писмото што го користат најмалку 20% од жителите на општината, односно – албанскиот јазик и неговото писмо“.

Во досегашниот статут на општина Струга стар 15 години, стоеше дека службен јазик во општината е македонскиот и неговото кирилично писмо и јазикот којшто го зборуваат најмалку 20% од жителите на општинатa, но не и албанскиот јазик како посебен термин.

Единствено советниците од ВМРО-ДПМНЕ гласаа против статутот и најавуваат дека спорниот Член 7 ќе го обжалат пред Уставен суд. Велат дека на овој начин Струга станува двојазична општина, што според нив е спротивно на Уставот и на Законот за локална самоуправа. „Со овој статут се исклучува можноста за употреба на јазиците на другите“, рече Ален Деребан најавувајќи ја жалбата „веднаш штом биде објавен во Службен весник“.