Катица Ќулавкова: Каква е таа цивилизација и демократија која не ги почитува основните цивилизациски и демократски начела

Толку се релативизира идентитетот на Македонците од самите Македонци што се создава неверојатен медиумски амбиент кој сугерира дека со нетрпение се чека промената на името на државата Република Македонија во пакет со промената на името на македонскиот јазик и на македонскиот народ и згора на тоа и промена на составот и личната карта на државата РМ од национална во бинационална и двојазична.

Автодеструктивен колективен ум без преседан во историјата. Да се смени името на македонскиот јазик во горномакеддонски вардарскомакедонски е културоцидно. Со тоа се негира не само темелот на македонскиот културен национален и државен идентитет, туку се негираат сите стекнати научни придобивки шо однос на македонскиот јазик признаен во славистиката и лингвистиката. Со тоа сами ќе даде легитимитет на тезата дека сме вештачки конструкт како народ и јазик и дека немаме легитимно државотворно право.

Никој нема мандат да го прави тоа. Се работи за патоген и криминоген идентитетски инжинеринг. Каква е таа цивилизација и демократија која не ги почитува основните цивилизациски и демократски начела? Не признавам цивилизација која негира една неспорна и богата јазична, културна и национална реалност напиша на својот Фејсбук профил професорката Катица Ќулафкова.