Дали добро ве служи „мозокот“? Проверете со оваа задача

Оваа математичка задача досега е споделена повеќе од три илјади пати на социјалните мрежи. 

Имено, оваа задача претставува некој вид на „тест за интелегенција“.

Се што е потребно е да се фoкусирате на бројките, малку да размислите и да ја пронајдете шемата која се користи во задачата за да добиете одреден број.

Не е тешко само треба добро да се размиси.

Проверете колку добро ви служи „мозокот“.

Задача