ФОТО: Пронајдете го Оскарот меѓу роботите

Пронајдете ја статуетката помеѓу сите овие роботи.