манастир свети никола

Божји рај во срцето на Македонија

Тишина. Нема други звуци од коли, само од нашата. Само ветрот што дува се чувствува додека патуваме, полека кон Мариово. Дестинацијата е манастирот Св. Никола…