На светот му се потребни луѓе кои ќе останат на страната на праведноста, дури и ако небото над нив се руши

На овој свет му се потребни посебни луѓе за да го направат подобар и поубав.

Какви луѓе му се потребни на светот?

  • На светот му се потребни луѓе кои не дозволуваат да бидат купени, ниту продадени.
  • На светот му се потребни луѓе кои од дното на нивната душа се чесни и доблесни.
  • На светот му се потребни луѓе кои да го наречат гревот со неговото вистинско име.
  • На светот му се потребни луѓе чија свест е верна на должноста, свест која како магнет е привлечена кон должноста.
  • На светот му се потребни луѓе кои ќе останат на страната на праведноста, дури и ако небото над нив се руши.

Ете такви луѓе му се потребни на светот. Дали сте и вие меѓу нив?

~ Елен Џ. Вајт