Решавање на најголемата мистерија на светот – Како се изградени пирамидите во Гиза

Работниците ќе ги натовареле блоковвите на древните бродови кои биле меѓусебно поврзани со јажиња, а потоа со бродовите пловеле низ каналите до внатрешноста на пристаништето, кое било оддалечено само неколку километри од пирамидата. Работниците всушност преку патот на каналот, го пренасочувале текот на реката Нил.

Иако веќе долго се знае дека гранитните блокови од кои се изградени пирамидите, се доопремени од Асван, 855 метри јужно од Гиза, а блоковите на варовник од Тура, осум километри понатаму, сепак археолозите не можеле да се согласат со тоа како градежниот материјал точно е транспортиран.

Остатоците од каналот се пронајдени под прашливото плато во Гиза, како и главниот базен во кој се вршени главните испораки.

Во извршувањето на проектот учествувале неколку илјадници луѓе.