Ова е рајот на земјата – Св. Јован Крстител, Бигорски манастир (ДРОН ВИДЕО)

Дрон видео од Бигорски манастир („Св. Јован Бигорски“) — манастирски комплекс кој се наоѓа на патот помеѓу Гостивар и Дебар во непосредна близина на селата Ростуше, Битуше, Велебрдо и Требиште, по течението на реката Радика во западна Македонија