Затвор за директорот кој ќе побара да му биде вратен К15 одреден износ од плата или други надоместоци

Неодамна со промена на кривичниот законик определено беше дека работодавач кој ќе побара од вработен да му врати одреден износ од плата или други надоместоци исплатени од работодавецот, дека ќе се казни со затвoр од три месеци до три години.

direktor

Ова новина дојде откако лани многу фирми каде се исплаќаше К15 бараше од своите вработени да вратат дел од парите во фирмата, или пак да ги вратат на рака на управителот. Дури, излегоа и снимки каде ова беше констатирано, иако не видовме епилог од било кој случај.

Сега к 15 имаат обврска да платат сите профитабилни фирми во земјата. Оние што се во загуба нема да мораат да исплатат К15 во прретходен договор со синдикатот.

Be the first to comment on "Затвор за директорот кој ќе побара да му биде вратен К15 одреден износ од плата или други надоместоци"

Напишете коментар

Your email address will not be published.